C5 Sælger / Indkøb

– Kursus med fokus på de opgaver, der varetages af sælgere og indkøbere

Indledning

Velkommen til kurset Microsoft Dynamics C5 Sælger/Indkøber. Kurset er berammet til 1 dag.
Kursusmaterialet er udarbejdet til version 2012.

Målgruppe

Kurset henvender sig til C5 brugere, der skal beskæftige sig med de arbejdsopgaver, der primært
varetages af sælgere og indkøbere.

Forudsætninger

Kendskab til Windows og generel brug af en PC er nødvendigt, for at få et optimalt udbytte af kurset.
Det forudsættes, at deltagerne har deltaget på kurset ’C5 Light’, eller at de har tilsvarende viden.
Det er desuden en fordel, at have en vis erfaring med lagerstyring.

Formål

Formålet med dette kursus, er at give deltagerne et kendskab til de funktioner og arbejdsprocesser der relaterer sig til en sælgers og/eller indkøbers arbejdsopgaver.

Emner

Efter dette kursus skal deltagerne

Kende til opsætning af Ordre- og Indkøbsmodulerne
Kende til brugen af Ordre- og Indkøbskartotekerne
Kende til brugen af Ordre- og Indkøbsarkiverne
Kende til mængdemæssig styring af varer i forbindelse med ordrer og indkøb
Kunne oprette og bruge ordre- og indkøbskladder
Kende til periodiske kørsler i Ordre- og Indkøbsmodulerne
Kunne bogføre og udskrive følgesedler, fakturaer m.m. fra Ordre- og Indkøbsmodulerne
Kunne foretage masseopdateringer af f.eks. følgesedler og fakturaer
Kende til opsætning og brug af rabatkartoteket.
Tid og sted
Kurset starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.
Kurset afvikles i Herning, Kolding og på Sjælland.

Pris

Kursusafgiften inkl. undervisningsmateriale og forplejning udgør kr. 2.495,00 ekskl. moms pr. person