C5 Bogholder

– Kursus med fokus på Finansmodulet

Indledning

Velkommen til kurset Microsoft Dynamics C5 Bogholder. Kurset er berammet til 1 dag.
Kursusmaterialet er udarbejdet til version 2012.

Målgruppe

Kurset henvender sig til C5 brugere, der skal beskæftige sig med bogholderiopgaver i C5.

Forudsætninger

Kendskab til Windows og generel brug af en PC er nødvendigt, for at få et optimalt udbytte af kurset.
Det forudsættes, at deltagerne har deltaget på kurset ’C5 Light’, eller at de har tilsvarende viden. Det er desuden en fordel at have en vis regnskabserfaring

Formål

Formålet med dette kursus, er at give deltagerne et kendskab til de funktioner og arbejdsprocesser i
Finansmodulet, der primært udføres af en bogholder.

Emner

Efter dette kursus skal deltagerne:

Kende til opbygning og ændring af kontoplanen
Kende til bogføring i kassekladder
Kende til brug af forskellige funktioner i kassekladderne
Kunne foretage bogføring af betalinger med samtidig udligning
Kunne foretage en revisor eksport og -import
Kende til mulighederne for at søge efter informationer i C5
Kende til periodiske rutiner i Finansmodulet – herunder bankafstemning, momsafregning m.m.
Kunne oprette egne balancelayouts samt udskrive balancer
Kunne indtaste og bogføre budgetter via budgetkladden
Kende til budgetberegningsfunktionen.
Tid og sted
Kurset starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.
Kurset afvikles i Herning, Kolding og på Sjælland.

Pris

Kursusafgiften inkl. undervisningsmateriale og forplejning udgør kr. 2.495,00 ekskl. moms pr. person.