C5 Bogholderi Videregående

– Kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver

Indledning

Velkommen til kurset Microsoft Dynamics C5 Bogholder videregående. Kurset er berammet til 1 dag.
Kursusmaterialet er udarbejdet til version 2012.

Målgruppe

Kurset henvender sig til C5 brugere, der skal beskæftige sig med de mere avancerede bogholderiopgaver i C5.

Forudsætninger

Kendskab til Windows og generel brug af en PC er nødvendigt, for at få et optimalt udbytte af kurset.
Det forudsættes, at deltagerne har deltaget på kurset ’C5 Introduktion’ og ’C5 Bogholder’, eller at de har tilsvarende viden.
Det er desuden en fordel at have en vis regnskabserfaring.

Formål

Formålet med dette kursus, er at give deltagerne et kendskab til de mere avancerede funktioner og
Arbejdsprocesser, der relaterer sig til en bogholders arbejdsopgaver.

Emner

Efter dette kursus skal deltagerne

Kende til brugen af dimensioner (Afdelinger, Bærer og Formål)
Kende til opsætning og brug af fordelingskonti
Kende til opsætning og brug af Debitor- og Kreditorkartotekerne
Kunne bogføre købsfakturaer
Kunne bogføre og udskrive salgsfakturaer
Kende til konteringsreglerne (Integrationen mellem Debitor-, Kreditor- og Finansmodulerne)
Kende til oprettelse og brug af forskellige valutaer inkl. automatiske kursreguleringer
Kunne udskrive rykkere og rentenotaer
Kende til opsætning og brug af automatiske ind- og udbetalinger.
Tid og sted
Kurset starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.
Kurset afvikles i Herning, Kolding og på Sjælland.

Pris

Kursusafgiften inkl. undervisningsmateriale og forplejning udgør kr. 2.495,00 ekskl. moms pr. person.