C5 Introduktionskursus

Velkommen til kurset Microsoft Dynamics C5 Light. Kurset er berammet til 1 dag. Kursusmaterialet er
udarbejdet til version 2012.

Målgruppe

Kurset henvender sig til nye C5 og C5 Light brugere.

Forudsætninger

Kendskab til Windows og generel brug af PC’ere er nødvendigt for at få et optimalt udbytte af kurset.
Det er desuden en fordel at have en vis regnskabserfaring.

Formål

Formålet med dette kursus, er at give deltagerne et kendskab til de mest basale funktioner og arbejdsprocesser i C5.

Emner

Efter dette kursus skal deltagerne

Kende til C5’s opbygning
Kunne navigere rundt i C5
Kende de mest brugte genvejstaster og knapper på værktøjslinjen
Kende til Hjælpen i C5
Kunne oprette regnskabsperioder
Kunne oprette finanskonti, debitorer, kreditorer og varenumre
Kende til muligheden for at ændre på skærmbilleder
Kunne foretage indtastning og bogføring af simple bilag
Kunne bogføre og udskrive enkle fakturaer og kreditnotaer
Kende til mulighederne for at udskrive rapporter i C5.
Tid og sted
Kurset starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.
Kurset afvikles i Herning, Kolding og på Sjælland.

Pris

Kursusafgiften inkl. undervisningsmateriale og forplejning udgør kr. 2.495,00 ekskl. moms pr. person.