C5 Lager

– Kursus med fokus på de opgaver, der varetages af lagermedarbejdere

Indledning

Velkommen til kurset Microsoft Dynamics C5 Lager. Kurset er berammet til 1 dag. Kursusmaterialet er udarbejdet til version 2012.

Målgruppe

Kurset henvender sig til C5 brugere, der skal beskæftige sig med de arbejdsopgaver, der primært
varetages af lagermedarbejdere og lagerchefer.

Forudsætninger

Kendskab til Windows og generel brug af en PC er nødvendigt, for at få et optimalt udbytte af kurset.
Det forudsættes, at deltagerne har deltaget på kurset ’C5 Light’, eller at de har tilsvarende viden.
Det er desuden en fordel, at have en vis erfaring med ordre og indkøbsstyring.

Formål

Formålet med dette kursus, er at give deltagerne et kendskab til de funktioner og arbejdsprocesser,
der relaterer sig til en lagermedarbejders arbejdsopgaver.

Emner

Efter dette kursus skal deltagerne

Kende til opsætning af Lagermodulet
Kunne oprette varer og ydelser
Kunne oprette og anvende styk- og samlelister
Kunne oprette og anvende lagerkladder
Kende til brugen af varesporing
Kende til lagerudligning og afmærkning
Kende til periodiske kørsler i Lagermodulet
Kende til opsætning og brug af behovsberegning
Tid og sted
Kurset starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.
Kurset afvikles i Herning, Kolding og på Sjælland.

Pris

Kursusafgiften inkl. undervisningsmateriale og forplejning udgør kr. 2.495,00 ekskl. moms pr. person