C5 Regnskabsforståelse

– Opfriskning eller introduktion til bogføringsprincipper og regnskabsopbygning

Indledning

Velkommen til kurset C5 Regnskabsforståelse. Kurset er berammet til 1 dag.
Kursusmaterialet er udarbejdet til version 2012.

Målgruppe

Kurset henvender sig til C5 brugere, der skal beskæftige sig med bogholderiopgaver i C5, og ønsker en opfriskning af de almindelige bogføringsprincipper og regnskabsopbygning.

Forudsætninger

Kendskab til Windows og generel brug af en PC er nødvendigt, for at få et optimalt udbytte af kurset.
Det er en fordel at kende lidt til bogholderi og regnskaber f.eks. hvad debet og kredit er. Men det er ikke en forudsætning.

Formål

Formålet med dette kursus, er at give deltagerne et kendskab til standard bogføringsprincipper og regnskabsopbygning, så deltageren efterfølgende kan bogføre daglige bilag i C5, afregne moms og udskrive en resultatopgørelse.

Emner

Efter dette kursus skal deltagerne

Forstå forskellen imellem en resultatopgørelse og en balance
Kende til opbygning og ændring af kontoplanen i C5 med drift- og statuskonti
Forstå principperne – debet og kredit i driften og i aktiver og passiver
Kende til bogføring af bilag i kassekladder
Kende til brug af forskellige funktioner i kassekladderne
Kende til periodiske rutiner i Finansmodulet – momsafregning m.m.
Kunne udskrive regnskaber
Tid og sted
Kurset starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.
Kurset afvikles i Herning.

Pris

Kursusafgiften inkl. undervisningsmateriale og forplejning udgør kr. 2.495,00 ekskl. moms pr. person.