Microsoft SQL til C5/XAL

Microsoft Dynamics C5 og Microsoft Dynamics XAL kan begge ændres til at bruge Microsoft SQL-databasen i stedet for C5/XAL’s egen database-form (“Native”).

Der er flere fordele ved at bruge Microsoft SQL-databasen:
Enhver, der har kørt C5/XAL med flere brugere på ad gangen, vil have oplevet låsninger i systemet, især ved opdateringer såsom fakturering. Disse låsninger vil blive færre med Microsoft SQL, da SQL låser på en anden måde end “native”- databasen. Dermed opnåes færre ventetider, og dermed større effektivitet.
Microsoft SQL vil derudover især give hurtigere søgning og indsamling af data til bl.a. statistikker og statuslister.

1Team er certificeret i installation af Microsoft SQL til C5/XAL, så kontakt os for at høre nærmere.