Skyggelager

Brancher med mange varenumre og evt. prisdata-indlæsning af leverandører har det evige problem med, at det fylder i C5’s database. Hos 1Team har vi lavet et lille tillægsmodul, vi kalder C5 Skyggelager. C5 Skyggelager fjerner alle ikke-aktive varer og ligger dem uden for C5’s egen lager og sparer derved en del databaseplads.

Ved indtastning af et varenummer i f.eks. ordremodul søger systemet først i C5’s egen lager, og hvis det ikke findes der, søges videre i skyggelageret. Findes varen i skyggelageret vil varen automatisk blive oprettet i lageret, og er klar til brug med det samme.

Ved indlæsning af prisfiler fra leverandører vil systemet automatisk opdatere de aktive varer i lageret, og resten opdateres i skyggelageret.

Pris er excl. moms, installation og undervisning. Kr. 1.990,-